Informacje o projekcie

Profesjonalne e-Urzędy w 10 jednostkach samorządu terytorialnego z powiatów kaliskiego, konińskiego i tureckiego

O PROJEKCIE

Informacje ogólne

Projekt partnerski pt. „Profesjonalne e-Urzędy w 10 jednostkach samorządu terytorialnego z Powiatów kaliskiego, konińskiego i tureckiego” jest realizowany od 01.09.2018r. do 31.12.2019r. wspólnie przez następujące instytucje:

 1. MTD Consulting Marcin Król – Partner wiodący
 2. Gmina Ślesin
 3. Gmina Stare Miasto
 4. Gmina Rychwał
 5. Gmina Żelazków
 6. Gmina Koźminek
 7. Gmina Malanów
 8. Gmina i Miasto Tuliszków
 9. Gmina Grodziec
 10. Gmina Rzgów
 11. Gmina Krzymów
 12. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
 13. Centrum Wspierania Administracji Pro Publico sp. z o.o. S.K.A

Wartość projektu wynosi:  1 914 439,20 PLN , a dofinansowanie projektu z UE 1 603 927,20 PLN

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

 

Cel projektu

„Poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 10 Urzędach JST Gmina Ślesin, Gmina Stare Miasto, Gmina Rychwał, Gmina Żelazków, Gmina Koźminek, Gmina Malanów, Gmina i M. Tuliszków, Gmina Grodziec, Gmina Rzgów, Gmina Krzymów z 3 powiatów woj. wielkopolskiego (koniński, kaliski, turecki), objętych wsparciem w obszarze: podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez integrację i modernizację (SD) i (ESOD), wdrożenie nowoczesnych rozwiązań zarządczych oraz podniesienie kompetencji kadr w ramach 6 zadań do 31.12.2019 r.”

 

Zadania zaplanowane w projekcie:

 1. Elektronizacja procesu obsługi dla podatków i opłat, automatyzacja rozliczeń oraz poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy w 10 urzędach JST
 2. Wdrożenie rozwiązań w 10 urzędach JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje
 3. Wdrożenie rozwiązań zarządczych w 10 urzędach JST poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta
 4. Doskonalenie kompetencji 42 kadr z 10 urzędów JST w obszarze podatków i opłat
 5. Doskonalenie kompetencji 27 kadr z 10 urzędów JST w obszarze zarządzania nieruchomościami
 6. Doskonalenie kompetencji 181 kadr z 10 urzędów JST w obszarach niezbędnych dla poprawy efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi

 

Zaplanowane w projekcie wskaźniki rezultatu

 1. Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców
 2. Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze zarządzania nieruchomościami
 3. Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które dokonały elektronizacji procesu obsługi dla podatków i opłat, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy (Zad.1)
 4. Liczba pracowników samorządowych, którzy podnieśli kompetencje w obszarach: obsługi podatkowej, zarządzania nieruchomościami i z zakresu niezbędnego dla efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi (Zad.4,5,6)
 5. Liczba jednostek samorządu terytorialnego, w których poprawiony został dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje poprzez wdrożenie rozwiązań w ramach Zad. 2
 6. Liczba jednostek samorządu terytorialnego, w których poprawiona została jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta poprzez wdrożenie rozwiązań zarządczych w ramach Zad. 3

REKRUTACJA

Uprzejmie informujemy, że od 20 listopada do  28 listopada 2019 r. rozpoczynamy  proces rekrutacji uczestników projektu dla potrzeb przeprowadzenia 2 – dniowego szkolenia (warsztat wyjazdowy) z zakresu:

 • Zarządzania jakością obsługi klienta dla potrzeb implementacji rozwiązań zarządczych w JST

Poniżej udostępniamy niezbędne w procesie rekrutacji dokumenty.

Załączniki:

Rownosciowy-regulamin-rekrutacji-i-udziału-w-projekcie-szkolenia-wyjazdowe

Załącznik-1_Delegowanie-pracownika-do-projektu_PRACODAWCA 

Załącznik-2_Zgloszenie-uczestnictwa-do-projektu_PRACOWNIK

Wszelkie pytania dotyczące procesu rekrutacji jak również dokumenty rekrutacyjne należy kierować do BIURA PROJEKTU, które reprezentuje Pani:

Anna Łohunko

Specjalista ds. współpracy z partnerami

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski

ul. Piekary 17

61-823 Poznań

Tel. 61 22 40 797, 61 22 55 447

E-mail: a.lohunko@sgipw.wlkp.pl

 

 

 

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Uprzejmie informujemy, że od  3 grudnia do  11 grudnia  2018 r. rozpoczynamy  proces rekrutacji uczestników projektu dla potrzeb przeprowadzenia kompleksowych szkoleń pracowników samorządowych dla wszystkich grup. Szkolenia będą realizowane od stycznia  2019 r.

Poniżej udostępniamy niezbędne w procesie rekrutacji dokumenty.

Załączniki:

Załącznik 1_Delegowanie pracownika do projektu_PRACODAWCA

Załącznik 2a_Zgloszenie uczestnictwa do projektu_PRACOWNIK

Załącznik 2b_Ankieta deficytów kompetencji_PRACOWNIK segment 1

Załącznik 2b_Ankieta deficytów kompetencji_PRACOWNIK segment 2

Załącznik 2b_Ankieta deficytów kompetencji_PRACOWNIK segment 3

Załącznik 2b Ankieta deficytów kompetencji_PRACOWNIK segment 4

Załącznik 2b Ankieta deficytów kompetencji_PRACOWNIK segment 5

Załącznik 3_Równościowy regulamin rekrutacji i udziału w projekcie – aktualizacja 21.03.2019r.

Załącznik 3_Rownosciowy regulamin rekrutacji i udziału w projekcie – 1.09.2018r.

Wszelkie pytania dotyczące procesu rekrutacji jak również dokumenty rekrutacyjne należy kierować do BIURA PROJEKTU, które reprezentuje Pani:

Anna Łohunko

Specjalista ds. współpracy z partnerami

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski

ul. Piekary 17

61-823 Poznań

Tel. 61 22 40 797, 61 22 55 447

E-mail: a.lohunko@sgipw.wlkp.pl

BIURO PROJEKTU

Anna Łohunko

Specjalista ds. współpracy z partnerami

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski

ul. Piekary 17

61-823 Poznań

Tel. 61 22 40 797 , 61 22 55 447

E-mail: a.lohunko@sgipw.wlkp.pl

Masz pytania? Jestesmy do Twojej dyspozycji

Podaj swój adres email, a my skontaktujemy sie z Toba.
Obiecujemy, że nie przekazemy go nigdzie dalej ani nie wyslemy Tobie spamu.

  Zapraszamy Podejmijmy współpracę

  Napisz lub zadzwoń - nawiążmy owocną współpracę.

  Zaufali nam już m.in.: