Informacje o projekcie

„E-urzędy w powiatach poznańskim i gnieźnieńskim”

O PROJEKCIE

Informacje ogólne

Projekt partnerski pt. „E-urzędy w powiatach poznańskim i gnieźnieńskim” jest realizowany od 01.04.2018r. do 30.06.2019r. wspólnie przez następujące instytucje:

 1. MTD Consulting Marcin Król – Partner wiodący
 2. Gmina Czerwonak
 3. Gmina Gniezno
 4. Gmina Kłecko
 5. Gmina Murowana Goślina
 6. Gmina Rokietnica
 7. Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”
 8. CWA PRO Publico

Wartość projektu wynosi:  998 238,75 PLN , a dofinansowanie projektu z UE  840 438,75 PLN

Cel projektu

„Poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 5 Urzędach JST Gmina Czerwonak, Gmina Gniezno, Gmina Kłecko, Gmina Murowana Goślina, Gmina Rokietnica z 2 powiatów woj. wielkopolskiego (poznański, gnieźnieński), objętych wsparciem w obszarze: podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez integrację i modernizację (SD) i (ESOD), wdrożenie nowoczesnych rozwiązań zarządczych oraz podniesienie kompetencji 115 kadr w ramach 6 zadań do 30.06.2019 r.”

Zadania zaplanowane w projekcie:

 1. Elektronizacja procesu obsługi dla podatków i opłat w urzędach JST, automatyzacja rozliczeń oraz poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy w 6 urzędach JST
 2. Wdrożenie rozwiązań w 6 urzędach JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje
 3. Wdrożenie rozwiązań zarządczych w 5 urzędach JST poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta
 4. Doskonalenie kompetencji 25 kadr z 5 urzędów JST w obszarze podatków i opłat
 5. Doskonalenie kompetencji 26 kadr z 5 urzędów JST w obszarze zarządzania nieruchomościami
 6. Doskonalenie kompetencji 64 kadr z 5 urzędów JST w obszarach niezbędnych dla poprawy efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi.

 

Zaplanowane w projekcie wskaźniki rezultatu

 1. 5 jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców
 2. 5 jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze zarządzania nieruchomościami
 3. 5 jednostek samorządu terytorialnego, które dokonały elektronizacji procesu obsługi dla podatków i opłat, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy (Zad.1)
 4. 115 pracowników samorządowych, którzy podnieśli kompetencje w obszarach: obsługi podatkowej, zarządzania nieruchomościami i z zakresu niezbędnego dla efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi (Zad.4,5,6)
 5. 5 jednostek samorządu terytorialnego, w których poprawiony został dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje poprzez wdrożenie rozwiązań w ramach Zad. 2
 6. 5 jednostek samorządu terytorialnego, w których poprawiona została jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta poprzez wdrożenie rozwiązań zarządczych w ramach (Zad. 3)
 7. 5 jednostek samorządu terytorialnego, które uruchomiły punkt potwierdzania profilu zaufanego (PPPZ) (Zad.1)
 8. 115 pracowników samorządowych, którzy zostali objęci szkoleniami kompetencyjnymi w obszarach: obsługi podatkowej, zarządzania nieruchomościami i z zakresu niezbędnego dla efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi (Zad.4,5,6)
 9. 20 opracowanych formularzy elektronicznych do e-usług (Zad.1)
 10. 10 przeszkolonych osób dla potrzeb wdrożenia rozwiązań w 5 JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych oraz nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje (Zad.2)

 

 

REKRUTACJA

AKTUALNY HARMONOGRAM SZKOLEŃ
Harmonogram Poznań

 

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Uprzejmie informujemy, że od 20 czerwca do  27 czerwca 2018 r. rozpoczynamy  proces rekrutacji uczestników projektu dla potrzeb przeprowadzenia kompleksowych szkoleń pracowników samorządowych dla wszystkich modułów. Szkolenia będą realizowane od III kwartału 2018r.

 • Moduł 1 – Segment 1- Pracownicy zajmujący się obsługą podatków i opłat lokalnych
 • Moduł 2 – Segment 2 – Pracownicy zajmujący się zarządzaniem nieruchomościami, lokalami użytkowymi i nieruchomościami gruntowymi przeznaczonymi pod inwestycje lub promocją inwestycji w regionie
 • Moduł 3 – Segment 3 – Pracownicy na stanowiskach kierowniczych
 • Moduł 4 – Segment 4 – Pracownicy zajmujący się obsługą informatyczną urzędu
 • Moduł 5 – Segment 5 – Pracownicy według potrzeb stanowisk pracy, zajmujący się przepływem korespondencji elektronicznej i obsługą klienta

Poniżej udostępniamy niezbędne w procesie rekrutacji dokumenty.

Załączniki:

Załącznik 1_Delegowanie pracownika do projektu_PRACODAWCA

Załącznik 1_Delegowanie pracownika do projektu_PRACODAWCA

Załącznik 2a_Zgloszenie uczestnictwa do projektu_PRACOWNIK

Załącznik 2b_Ankieta deficytów kompetencji_PRACOWNIK segment 1

Załącznik 2b_Ankieta deficytów kompetencji_PRACOWNIK segment 2

Załącznik 2b_Ankieta deficytów kompetencji_PRACOWNIK segment 3

Załącznik 2b_Ankieta deficytów kompetencji_PRACOWNIK segment 4

Załącznik 2b_Ankieta deficytów kompetencji_PRACOWNIK segment 5

Załącznik 3_Rownosciowy regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Harmonogram wstępny – Poznań

 

Wszelkie pytania dotyczące procesu rekrutacji jak również dokumenty rekrutacyjne należy kierować do BIURA PROJEKTU, które reprezentuje Pani:

Małgorzata Blok 

Specjalista ds. współpracy z partnerami

Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”

62-260 Łubowo 1

tel: 601 251 501, 

e-mail: m.blok@plgdtraktpiastow.pl

BIURO PROJEKTU

Małgorzata Blok 

Specjalista ds. współpracy z partnerami

Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”

62-260 Łubowo 1

tel: 601 251 501, 

e-mail: m.blok@plgdtraktpiastow.pl

Masz pytania? Jestesmy do Twojej dyspozycji

Podaj swój adres email, a my skontaktujemy sie z Toba.
Obiecujemy, że nie przekazemy go nigdzie dalej ani nie wyslemy Tobie spamu.

Zapraszamy Podejmijmy współpracę

Napisz lub zadzwoń - nawiążmy owocną współpracę.

Zaufali nam już m.in.: