Informacje o projekcie

„E-urzędy przyjazne interesantom w powiecie inowrocławskim”

O PROJEKCIE

Informacje ogólne

Projekt partnerski pt. „E-urzędy przyjazne interesantom w powiecie inowrocławskim” jest realizowany od 01.04.2018r. do 31.12.2019r. wspólnie przez następujące instytucje:

 1. MTD Consulting Marcin Król – Partner wiodący
 2. Gmina Dąbrowa Biskupia
 3. Gmina Gniewkowo
 4. Gmina Inowrocław
 5. Gmina Rojewo
 6. Gmina Złotniki Kujawskie
 7. Edukacja IT Sławomir Malec

Wartość projektu wynosi: 937 228,75 PLN, a dofinansowanie projektu z UE 787 230,75 PLN

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

 

Cel projektu

„Poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 5 Urzędach JST
z powiatu inowrocławskiego woj. kujawsko-pomorskiego, objętych wsparciem w obszarze: podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań poprawiających zarządzanie usługami dziedzinowymi oraz podniesienie kompetencji kadr w ramach 6 zad. do 31.12.2019”

Zadania zaplanowane w projekcie:

 1. Elektronizacja procesu obsługi dla podatków i opłat w 5 urzędach JST, automatyzacja rozliczeń oraz poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy w 5 urzędach JST
 2. Wdrożenie rozwiązań w 5 urzędach JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycję
 3. Wdrożenie rozwiązań zarządczych w 5 urzędach JST poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta
 4. Doskonalenie kompetencji 26 kadr z 5 urzędów JST w obszarze podatków i opłat
 5. Doskonalenie kompetencji 17 kadr z 5 urzędów JST w obszarze zarządzania nieruchomościami
 6. Doskonalenie kompetencji 73 kadr w 5 urzędach JST w obszarach niezbędnych dla poprawy efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi

 

Zaplanowane w projekcie wskaźniki rezultatu

 1. 5 jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniających pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców
 2. 5 jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze zarządzania nieruchomościami
 3. 5 jednostek samorządu terytorialnego, które dokonały elektronizacji procesu obsługi dla podatków i opłat, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy (Zad.1)
 4. 5 jednostek samorządu terytorialnego, w których poprawiony został dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje poprzez wdrożenie rozwiązań w ramach Zad. 2
 5. 5 jednostek samorządu terytorialnego, w których poprawiona została jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta poprzez wdrożenie rozwiązań zarządczych w ramach Zad. 3
 6. 116 pracowników samorządowych, którzy podnieśli kompetencje w obszarach: obsługi podatkowej, zarządzania nieruchomościami i z zakresu niezbędnego dla efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi (Zad.4,5,6)
 7. 5 jednostek samorządu terytorialnego, które uruchomiły punkt potwierdzania profilu zaufanego (PPPZ) (Zad.1)
 8. 35 opracowanych formularzy elektronicznych do e-usług (Zad.1)
 9. 10 przeszkolonych osób dla potrzeb wdrożenia rozwiązań w 5 JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych oraz nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje (Zad. 2)
 10. 10 przeszkolonych osób dla potrzeb wdrożenia rozwiązań zarządczych z zakresu zarządzania satysfakcją klienta w 5 JST poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców (Zad. 3)
 11. 25 przeszkolonych osób (warsztat wyjazdowy) z zakresu zarządzania jakością dla potrzeb implementacji rozwiązań zarządczych w 5 JST (Zad. 3)

REKRUTACJA

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Uprzejmie informujemy, że od 7 stycznia do  14 stycznia 2019 r. rozpoczynamy  proces rekrutacji uczestników projektu dla potrzeb przeprowadzenia 2 – dniowego szkolenia (warsztat wyjazdowy) z zakresu:

 • Zarządzania jakością obsługi klienta dla potrzeb implementacji rozwiązań zarządczych w JST

Poniżej udostępniamy niezbędne w procesie rekrutacji dokumenty.

Załączniki:

Załącznik 1_Delegowanie pracownika do projektu_PRACODAWCA

Załącznik 2_Zgłoszenie uczestnictwa do projektu_PRACOWNIK

 Załącznik 3_Program szkolenia

Wszelkie pytania dotyczące procesu rekrutacji jak również dokumenty rekrutacyjne należy kierować do BIURA PROJEKTU.

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

 

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Uprzejmie informujemy, że od 15 czerwca do  22 czerwca 2018 r. rozpoczynamy  proces rekrutacji uczestników projektu dla potrzeb przeprowadzenia kompleksowych szkoleń pracowników samorządowych dla wszystkich modułów. Szkolenia będą realizowane od III kwartału 2018r.

 • Moduł 1 – Segment 1- Pracownicy zajmujący się obsługą podatków i opłat lokalnych
 • Moduł 2 – Segment 2 – Pracownicy zajmujący się zarządzaniem nieruchomościami, lokalami użytkowymi i nieruchomościami gruntowymi przeznaczonymi pod inwestycje lub promocją inwestycji w regionie
 • Moduł 3- Segment 3 – Pracownicy na stanowiskach kierowniczych
 • Moduł 4 – Segment 4 – Pracownicy zajmujący się obsługą informatyczną urzędu
 • Moduł 5- Segment 5 – Pracownicy według potrzeb stanowisk pracy, zajmujący się przepływem korespondencji elektronicznej i obsługą klienta

Poniżej udostępniamy niezbędne w procesie rekrutacji dokumenty.

Załączniki:

Załącznik 1_Delegowanie pracownika do projektu_PRACODAWCA

Załącznik 2a_Zgłoszenie uczestnictwa do projektu_PRACOWNIK

Załącznik 2b Ankieta deficytów kompetencji_PRACOWNIK segment 1

Załącznik 2b Ankieta deficytów kompetencji_PRACOWNIK segment 2

Załącznik 2b_Ankieta deficytów kompetencji_PRACOWNIK segment 3

Załącznik 2b Ankieta deficytów kompetencji_PRACOWNIK segment 4

Załącznik 2b Ankieta deficytów kompetencji_PRACOWNIK segment 5

Załącznik 3_Rownosciowy regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Harmonogram – Złotniki Kujawskie

 

Wszelkie pytania dotyczące procesu rekrutacji jak również dokumenty rekrutacyjne należy kierować do BIURA PROJEKTU, które reprezentuje Pani:

Agnieszka Giersz

Specjalista ds. współpracy z partnerami

Gmina Złotniki Kujawskie

ul. Powstańców Wielkopolskich 6,

88-180 Złotniki Kujawskie

tel: 523517 160 w. 48, 

e-mail: a.giersz@zlotnikikujawskie.pl

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

Warsztaty z zakresu zarządzania jakością obsługi klienta dla potrzeb implementacji rozwiązań zarządczych w 5 JST  odbędą się 28 i 29 stycznia w Hotelu Villa Park MED&SPA, ul. Warzelniana 10, 87-720 Ciechocinek.

 

Szkolenia z Modułu 4 – Segment 4 odbędą się w terminie: 14-15 i 28-30 stycznia w ośrodku szkoleniowym Softronic w Bydgoszczy, przy ul. Kościuszki 27 w 8 piętrowym biurowcu, wejście A, 4 piętro.

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ-modułowe

BIURO PROJEKTU

Agnieszka Giersz

Specjalista ds. współpracy z partnerami

Gmina Złotniki Kujawskie

ul. Powstańców Wielkopolskich 6,

88-180 Złotniki Kujawskie

tel: 523517 160 w. 48, 

e-mail: a.giersz@zlotnikikujawskie.pl

Masz pytania? Jestesmy do Twojej dyspozycji

Podaj swój adres email, a my skontaktujemy sie z Toba.
Obiecujemy, że nie przekazemy go nigdzie dalej ani nie wyslemy Tobie spamu.

  Zapraszamy Podejmijmy współpracę

  Napisz lub zadzwoń - nawiążmy owocną współpracę.

  Zaufali nam już m.in.: