Informacje o projekcie

Kompetentne urzędy – szkolenia i doradztwo w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla JST

O PROJEKCIE

Informacje o projekcie:

Projekt partnerski pn. „Kompetentne urzędy – szkolenia i doradztwo w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla JST”  jest realizowany od 1 listopada 2021 r. do 30 kwietnia 2023 r. wspólnie przez następujące instytucje:

 • MTD Consulting Marcin Król (Beneficjent)
 • Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski (Partner)
 • Zrzeszeniem Gmin Województwa Lubuskiego (Partner)
 • Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich (Partner)

Numer projektu: WND-POWR.02.18.00-00-0005/21

Całkowita wartość projektu: 5 165 778,16 zł

Kwota dofinansowania z UE: 4 353 717,16 zł

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Cel główny projektu:

,,Poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 406 Urzędach JST z terenu całej Polski, objętych wsparciem w obszarze podatków i opłat lokalnych, z których minimum 114 JST uzyska wsparcie również w obszarze zarządzania nieruchomościami, poprzez doskonalenie kompetencji łącznie 1710 kadr (1425 w obszarze podatków i opłat lokalnych i 285 z obszaru zarządzania nieruchomościami) w ramach 2 zadań do 30.04.2023 r.”

Zadania zaplanowane w projekcie:

 • Doskonalenie kompetencji 285 kadr oraz wsparcie doradcze dla 114 urzędów JST w obszarze zarządzania nieruchomościami;
 • Doskonalenie kompetencji 1425 kadr z 406 urzędów JST w obszarze podatków i opłat.

Wskaźnik rezultatu zaplanowany w projekcie:

 • Liczba pracowników samorządowych, którzy podnieśli poziom wiedzy w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami: 1368 osób.

SZKOLENIA I DORADZTWO DLA JST

W ramach projektu „Kompetentne urzędy – szkolenia i doradztwo w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla JST” dla pracowników JST z całej Polski przewidziano wsparcie w dwóch obszarach:

1. SZKOLENIA I DORADZTWO Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI:

a) szkolenia w trybie zjazdowym z noclegiem i wyżywieniem (2 zjazdy, 4 dni szkoleniowe x 8h, łącznie 32h szkolenia):

 • TEMAT 1 (8h, 1 dzień): Prawne aspekty planowania i zagospodarowanie przestrzennego w JST,
 • TEMAT 2 (8h, 1 dzień): Praktyczne aspekty promocji, zbywania, dzierżawy i najmu zasobów nieruchomości,
 • TEMAT 3 (8h, 1 dzień): Gospodarka nieruchomościami, odpadami i ochrona środowiska,
 • TEMAT 4 (8h, 1 dzień): Zarządzanie mieszkaniami chronionymi, o których mowa w art. 53 ustawy o pomocy społecznej.

b) doradztwo organizowane w trybie zdalnym lub na miejscu w JST z zakresu m.in.:

 • opracowania planów wykorzystania zasobu nieruchomości,
 • zagospodarowania pustostanów,
 • skutecznej realizacji umów najmu i dzierżawy,
 • elektronizacji procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości oraz usprawnienia procesu współpracy i kontroli zarządców zasobów nieruchomości.

2. SZKOLENIA Z ZAKRESU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH:

a) szkolenia w trybie zjazdowym z noclegiem i wyżywieniem (2 zjazdy, 4 dni szkoleniowe x 8h, łącznie 32h szkolenia):

 • TEMAT 1 (8h, 1 dzień): Podatki i opłaty lokalne analiza przepisów materialnych oraz proceduralnych w zakresie wymiaru kontroli i dochodzenia podatku,
 • TEMAT 2 (8h, 1 dzień): Obowiązujące przepisy ordynacji podatkowej z uwzględnieniem zmian i najnowszego orzecznictwa,
 • TEMAT 3 (8h, 1 dzień): Działania windykacyjne i egzekucyjne w obsłudze podatkowej podatków lokalnych,
 • TEMAT 4 (8h, 1 dzień): Informatyczne systemy w administracji samorządowej przy obsłudze podatkowej.

UCZESTNIKOM SZKOLEŃ ZAPEWNIONE ZOSTANĄ:

 • profesjonalna kadra ekspercka,
 • całodniowe wyżywienie,
 • nocleg w hotelu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkoleń.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

JST wnoszą wkład własny niefinansowy w postaci pokrycia i wykazania wynagrodzeń pracowników biorących udział w projekcie w czasie godzin pracy.

GRUPA DOCELOWA

1. 406 JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO: GMINY I POWIATY Z TERENU CAŁEJ POLSKI, z czego:

 • 406 JST objętych zostanie wsparciem w zakresie obsługi podatkowej przedsiębiorców

 • 114 JST (minimum 25% wszystkich JST uczestniczących w projekcie) objętych zostanie wsparciem w zakresie modernizacji zarządzania nieruchomościami

spełniającymi warunki udziału w projekcie:

2. 1710 PRACOWNIKÓW JST objętych wsparciem w ramach projektu w rozumieniu Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o prac. samorządowych (Dz. u. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm) oraz komunalnych osób prawnych, wykonujących zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami komunalnymi, należący do jednego z poniższych Segmentów:

 • SEGMENT 1: 1425 os. (minimum 10% pracowników w każdej z 406 JST) – pracownicy wykonujący zadania z zakresu obsługi podatkowej przedsiębiorstw lub kadra zarządzająca JST

 • SEGMENT 2: 285 os. (minimym 10% pracowników w każdej z 114 JST) – pracownicy wykonujący zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami lub kadra zarządzająca JST

REKRUTACJA

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE (PRE-REKRUTACJA)

Wstępne zgłoszenia do udziału JST w projekcie zbierane są za pośrednictwem ankiety elektronicznej dostępnej na stronie https://forms.gle/fe5f2HhreFvq32fk9

 

TERMIN nadsyłania wstępnych zgłoszeń:

14 grudnia 2021 r. (wtorek)

 

Rekrutacja właściwa do projektu będzie miała charakter regionalny i odbywać będzie się w 2-tygodniowych rundach. Rozpoczęcie pierwszej rundy rekrutacji przewidziano na grudzień 2021 r.

BIURO PROJEKTU

 

1. BIURO PROJEKTU (BENEFICJENT)

MTD CONSULTING Marcin Król
ul. Naramowicka 154
61-619 Poznań

biuro@mtdconsulting.pl


 

2. REGIONALNE BIURA PROJEKTÓW (PARTNERZY PROJEKTU)

 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
ul. Piekary 17
61-823 Poznań

office@sgipw.wlkp.pl


WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41D/3/2
65-021 Zielona Góra

biuro@lubuskiegminy.pl 


WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Związek Gmin Województwa Warmińsko Mazurskiego
Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich
al. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9
10-950 Olsztyn pok. 337

zgwm@zgwm.pl

Masz pytania? Jestesmy do Twojej dyspozycji

Podaj swój adres email, a my skontaktujemy sie z Toba.
Obiecujemy, że nie przekazemy go nigdzie dalej ani nie wyslemy Tobie spamu.

  Zapraszamy Podejmijmy współpracę

  Napisz lub zadzwoń - nawiążmy owocną współpracę.

  Zaufali nam już m.in.: