Informacje o projekcie

„Wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 7 JST z powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego i chodzieskiego”

O PROJEKCIE

Informacje ogólne

Projekt partnerski pt. „Wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 7 JST z powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego i chodzieskiego” jest realizowany od 01.04.2018r. do 30.06.2019r. wspólnie przez następujące instytucje:

 1. Euro Innowacje sp. z o.o. – Partner wiodący
 2. Gmina Czarnków
 3. Powiat Chodzieski
 4. Gmina Miasta Czarnków
 5. Gmina Miasteczko Krajeńskie
 6. Gmina Miejska w Chodzieży
 7. Powiat Pilski
 8. Gmina Trzcianka

Wartość projektu wynosi: 1 392 788,40 PLN, a dofinansowanie projektu z UE 1 172 228,40 PLN

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

 

Cel projektu

„Poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 7 Urzędach JST z 3 sąsiadujących powiatów (czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego i chodzieskiego) woj. wielkopolskiego objętych wsparciem w obszarze: podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi oraz podniesienie kompetencji kadr w ramach 7 zad. w projekcie w terminie do 30.06.2019.”

Zadania zaplanowane w projekcie:

 

 • Elektronizacja procesu obsługi dla podatków i opłat w 7 urzędach JST, automatyzacja
 • rozliczeń oraz poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy w 7 urzędach JST
 • Wdrożenie rozwiązań w 7 urzędach JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje
 • Wdrożenie rozwiązań zarządczych w 7 urzędach JST poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta
 • Wdrożenie rozwiązań w 1 urzędzie JST (P4) w zakresie poprawy elektronizacji procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości oraz usprawnienia procesu współpracy i kontroli zarządców zasobów nieruchomości
 • Doskonalenie kompetencji 45 kadr z 7 urzędów JST w obszarze podatków i opłat
 • Doskonalenie kompetencji 20 kadr z 7 urzędów JST w obszarze zarządzania nieruchomościami
 • Doskonalenie kompetencji 131 kadr w 7 urzędach JST w obszarach niezbędnych (…)

Wskaźniki rezultatu zaplanowane w projekcie

 • 7 jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców
 • 7 jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze zarządzania nieruchomościami
 • 7 jednostek samorządu terytorialnego, które dokonały elektronizacji procesu obsługi dla podatków i opłat, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy (Zad.1)
 • 5 jednostek samorządu terytorialnego, które uruchomiły punkt potwierdzania profilu zaufanego (PPPZ) (Zad.1)
 • 7 jednostek samorządu terytorialnego, w których poprawiony został dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje poprzez wdrożenie rozwiązań w ramach Zad. 2
 • 7 jednostek samorządu terytorialnego, w których poprawiona została jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta poprzez wdrożenie rozwiązań zarządczych w ramach Zad. 3
 • 1 jednostka samorządu terytorialnego u której poprawiona została elektronizacja procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości oraz usprawnienia procesu współpracy i kontroli zarządców zasobów nieruchomości w ramach Zad. 4
 • 196 pracowników samorządowych, którzy podnieśli kompetencje w obszarach: obsługi podatkowej, zarządzania nieruchomościami i z zakresu niezbędnego dla efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi (Zad.5,6,7)
 • 35 opracowanych formularzy elektronicznych do e-usług (Zad.1)

REKRUTACJA

Wkrótce więcej informacji.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

Wkrótce więcej informacji.

BIURO PROJEKTU

Beneficjent: Euro Innowacje sp. z o.o.
ul. Garbary 100/11, 61-757 Poznań
Tel/fax +48 61 639 49 60
e-mail biuro@euroinnowacje.com

Monika Klemke-Pitek – Kierownik projektu
tel. +48501365005
e-mail: monika.kp@euroinnowacje.com

Lidia Kozłowska – młodszy specjalista ds. realizacji projektów
Tel. +48502739638
e-mail: l.kozlowska@euroinnowacje.com

Biuro Projektu reprezentujące 7 partnerów JST z powiatów czarnkowsko – trzcianeckiego, pilskiego i chodzieskiego:
Starostwo Powiatowe w Pile
Al. Niepodległości 33/35
64 – 920 Piła

Renata Olejnik
Specjalista ds. współpracy z partnerami
Tel. 693 200 133
e-mail: ue@powiat.pila.pl

Partner projektu spoza JST: CWA S.A.
ul. Górecka 30
60-201 Poznań
tel. +48 61 661 32 42
e-mail: biuro@cwa.pl
www.cwa.pl

Masz pytania? Jestesmy do Twojej dyspozycji

Podaj swój adres email, a my skontaktujemy sie z Toba.
Obiecujemy, że nie przekazemy go nigdzie dalej ani nie wyslemy Tobie spamu.

  Zapraszamy Podejmijmy współpracę

  Napisz lub zadzwoń - nawiążmy owocną współpracę.

  Zaufali nam już m.in.: