Informacje o projekcie

Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa łódzkiego

O Projekcie

Informacje o projekcie:

Projekt partnerski pn. „Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa łódzkiego” jest realizowany od 1 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. wspólnie przez następujące instytucje:

 1. Euro Innowacje sp. z o.o. (Partner Wiodący)
 2. Województwo Łódzkie (Partner)

Numer projektu: WND-POWR.02.18.00-00-0015/19

Całkowita wartość projektu: 1 996 517,52 zł

Kwota dofinansowania z UE: 1 795 637,52 zł

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Cel projektu:

„Poprawa jakości obsługi inwestora w 40 samorządach woj. łódzkiego, poprzez objęcie audytem wstępnym i szkoleniami z zakresu standardu obsługi inwestora 80 JST, z których minimum 40 JST, w tym 50% miast średnich objętych wsparciem w projekcie wdroży standard obsługi inwestora dzięki kompleksowemu wsparciu: szkolenia, doradztwo oraz udział w lokalnych sieciach współpracy na rzecz obsługi inwestora do 31.12.2021”

Zadania zaplanowane w projekcie:

 • Audyt diagnostyczny weryfikujący stan obsługi inwestora i promocji gospodarczej w 80 JST
 • Szkolenia ze Standardu Obsługi Inwestora w Samorządzie dla 225 pracowników z 80 JST
 • Szkolenia dla potrzeb wdrażania Standardów Obsługi Inwestora dla 120 pracowników w 40 JST
 • Wdrożenie Standardów Obsługi Inwestora w urzędzie dla 40 JST
 • Budowa lokalnych sieci współpracy na rzecz obsługi inwestora dla pracowników samorządowych z 40 JST

Wskaźniki rezultatu zaplanowane w projekcie:

 • 40 jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły lub zmodernizowały procedury obsługi inwestora
 • 80 jednostek samorządu terytorialnego, objętych wsparciem w zakresie obsługi inwestora
 • 145 pracowników JST przeszkolonych z zakresu obsługi inwestora w samorządzie
 • 80 członków kadry kierowniczej JST przeszkolonych z zakresu obsługi inwestora w samorządzie
 • 120 pracowników JST przeszkolonych w zakresie wdrażania standardów obsługi inwestora w samorządzie

Rekrutacja

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 13 maja 2021 r. zakończył się nabór do II ścieżki wsparcia realizowanej w ramach projektu ,,Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa łódzkiego”Poniżej znajduje się Lista rankingowa JST, które zakwalifikowane zostały do udziału w projekcie.

Lista JST zakwalifikowanych do udziału w II ścieżce Projektu:

Lista rekrutacyjna II ścieżka wsparcia łódzkie

Biuro projektu

Beneficjent: Euro Innowacje sp. z o.o.
ul. Naramowicka 154, 61-619 Poznań
Tel/fax +48 61 639 49 60
e-mail: biuro@euroinnowacje.com

Masz pytania? Jestesmy do Twojej dyspozycji

Podaj swój adres email, a my skontaktujemy sie z Toba.
Obiecujemy, że nie przekazemy go nigdzie dalej ani nie wyslemy Tobie spamu.

  Zapraszamy Podejmijmy współpracę

  Napisz lub zadzwoń - nawiążmy owocną współpracę.

  Zaufali nam już m.in.: