Informacje o projekcie

Przejmij ster-zacznij działać na własny rachunek!

O projekcie

Partnerstwo:

Projekt „Przejmij ster – zacznij działać na własny rachunek!” jest realizowany w partnerstwie:
1. MTD Consulting Marcin Król – Lider
2. Powiat Wągrowiecki – Partner

Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Cel projektu:

Stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia bezrobotnych zamieszkujących teren powiatu Wągrowieckiego poprzez objęcie kompleksowym wsparciem szkoleniowo-doradczym 50 os. oraz udzielenie pomocy finansowej 30 os.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowi 50 os. fizycznych zamierzających rozpoczać działalność gospodarczą, które spełniają kryteria kwalifikowalności:
1. Należą do jednej z 3 grup bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
1) są w wieku do 25 roku życia,
2) kobiety które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
3) osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecki do 18-go roku życia,
2. Są mieszkańcami Powiatu Wągrowieckiego
3. Stanowią w 75% kobiety i 25% mężczyzn 
 

Masz pytania? Jestesmy do Twojej dyspozycji

Podaj swój adres email, a my skontaktujemy sie z Toba.
Obiecujemy, że nie przekazemy go nigdzie dalej ani nie wyslemy Tobie spamu.

    Zapraszamy Podejmijmy współpracę

    Napisz lub zadzwoń - nawiążmy owocną współpracę.

    Zaufali nam już m.in.: