Informacje o projekcie

Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców

O projekcie

Projekt „Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców” realizowany jest w okresie od 1 marca 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r.

Liderem projektu jest Euro Innowacje sp. z o.o., która realizuje działania w partnerstwie z 5 jednostkami samorządu terytorialnego: Powiatem Wąbrzeskim, Gminą Miasto Wąbrzeźno, Gminą Kowalewo Pomorskie, Gminą Dębowa Łąka oraz Gminą Książki.

Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu V. Dobre rządzenie, Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Cele projektu

  1. Podniesienie świadomości obywateli oraz promocja wzrostu wykorzystania elektronicznych usług publicznych świadczonych przez 5 JST
  2. Podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych z 5 JST w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych
  3. Wzrost wymiany korespondencji elektronicznej wysyłanej przez 5 urzędów JST za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP
  4. Wzrost liczby elektronicznych usług publicznych świadczonych przez JST za pomocą platformy ePUAP

Masz pytania? Jestesmy do Twojej dyspozycji

Podaj swój adres email, a my skontaktujemy sie z Toba.
Obiecujemy, że nie przekazemy go nigdzie dalej ani nie wyslemy Tobie spamu.

    Zapraszamy Podejmijmy współpracę

    Napisz lub zadzwoń - nawiążmy owocną współpracę.

    Zaufali nam już m.in.: