Informacje o projekcie

Partnerstwo 6 JST na rzecz wdrażania wysokiej jakości usług administracyjnych

O projekcie

Projekt partnerski pt. „Partnerstwo 6 JST na rzecz wdrażania wysokiej jakości usług administracyjnych” jest realizowany od 01.09.2016r. do 31.12.2017r. wspólnie przez następujące instytucje:

1) Euro Innowacje sp. z o.o. – Partner wiodący
2) Gminę Miasto Wąbrzeźno
3) Powiat Wąbrzeski
4) Gminę Książki
5) Gminę Dębowa Łąka
6) Gminę Miasto Rypin
7) Gminę Miasto Jabłonowo Pomorskie
8) Centrum Wspierania Administracji „Pro Publico” Sp. z o.o

Wartość projektu wynosi:  1 163 767,50 PLN, a dofinansowanie projektu z UE: 980 823,25 PLN

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

„Poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 6 Urzędach JST z 3 powiatów (wąbrzeskiego, brodnickiego, rypińskiego) województwa kujawsko-pomorskiego objętych wsparciem w obszarze: podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez integrację i modernizację (SD) i (ESOD), wdrożenie nowoczesnych rozwiązań zarządczych oraz podniesienie kompetencji kadr w ramach 7 zadań w projekcie w terminie do 31.12.2017r.”

Zadania zaplanowane w projekcie

1) Integracja i modernizacja w 5 JST: obiegu dokumentów (ESOD) i systemów dziedzinowych (SD) do podatków i opłat dla potrzeb elektronizacji procesu obsługi podatkowej, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia
i przebiegu sprawy.
2) Wdrożenie rozwiązań w 6 JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje.
3) Wdrożenie rozwiązań zarządczych dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta w 6 JST poprawiających jakość obsługi mieszkańców
i przedsiębiorców.
4) Wdrożenie rozwiązań w 1 JST (P2) z zakresu elektronizacji procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości w oparciu o dane z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, usprawniających pracę Gmin Powiatu Wąbrzeskiego, wykonawców prac geodezyjnych, rzeczoznawców
i komorników.
5) Objęcie szkoleniami 24 P samorządowych dla potrzeb podniesienia kompetencji kadr z 6 JST w OBSZARZE PODATKÓW I OPŁAT.
6) Objęcie szkoleniami 12 P samorządowych dla potrzeb podniesienia kompetencji kadr z 6 JST w OBSZARZE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI.
7) Objęcie szkoleniami 133 P samorządowych dla potrzeb podniesienia kompetencji kadr z 6 JST W OBSZARACH NIEZBĘDNYCH DLA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ZARZĄDZANIA USŁUGAMI DZIEDZINOWYMI.

Wskaźniki rezultatu zaplanowane w projekcie

1) 6 Jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców
2) 6 Jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze zarządzania nieruchomościami
3) 5 Jednostek samorządu terytorialnego, które zintegrowały i zmodernizowały obieg dokumentów (ESOD) i systemy dziedzinowe do podatków i opłat (SD) dla potrzeb elektronizacji procesu obsługi podatkowej, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy (Zad.1)
4) 6 Jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania poprawiające dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje (Zad. 2)
5) 6 Jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania zarządcze poprawiające jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta (Zad. 3)
6) 1 Jednostka samorządu terytorialnego, która wdrożyła rozwiązania z zakresu elektronizacji procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości w oparciu o dane z zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Zad. 4)
7) 169 pracowników samorządowych, którzy podnieśli kompetencje w obszarach: obsługi podatkowej, zarządzania nieruchomościami
i z zakresu niezbędnego dla efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi (Zad. 5,6,7)

Rekrutacja

 

19.06.2017r. Pracownicy według potrzeb stanowisk pracy

Uprzejmie Informujemy, iż kontynuujemy proces rekrutacji uczestników projektu dla potrzeb przeprowadzenia kompleksowych szkoleń pracowników samorządowych.
W okresie od 23 czerwca do 30 czerwca 2017r prowadzimy rekrutację uczestników na szkolenia rozpoczynające się w III kwartale 2017r:
Segment 5: Pracownicy według potrzeb stanowisk pracy, zajmujący się  przepływem korespondencji elektronicznej i obsługą klienta (Moduł 5)

Uwaga: W szkoleniach dla modułu 5 mogą wsiąść udział wszyscy pracownicy samorządowi (niezależnie od stanowiska), którzy nie brali udziału w poprzednich szkoleniach dla Segmentów 1,2,3,4.

Prosimy o dostarczenie wypełnionej dokumentacji rekrutacyjnej:
Załącznik 1 dla pracodawcy
Załącznik 2 dla pracownika
do Biura Projektu: Partner JST: Urząd Miasta Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno w nieprzekraczalnym terminie 30 czerwca 2017r z dopiskiem „Rekrutacja do projektu 2.18.”

Wszelkich informacji o rekrutacji udziela Pani Dorota Stempska – Specjalista ds. administracyjnych: tel: +56 688 45 00,  e-mail: sekretarz@wabrzezno.com

Do pobrania:
Załącznik 1 dla pracodawcy Wabrzezno
Załącznik 2 dla pracownika Wabrzeźno
Załącznik 3_harmonogram_19_04_2017_wabrzezno

19.04.2017r. Pracownicy zajmujący się obsługą podatków i opłat lokalnych

Uprzejmie Informujemy, iż kontynuujemy proces rekrutacji uczestników projektu dla potrzeb przeprowadzenia kompleksowych szkoleń pracowników samorządowych.
W okresie od 21 kwietnia 2017r do 28 kwietnia 2017r prowadzimy rekrutację uczestników na szkolenia rozpoczynające się w II kwartale 2017r:
Segment 1: Pracownicy zajmujący się obsługą podatków i opłat lokalnych (Moduł 1)

Prosimy o dostarczenie wypełnionej dokumentacji rekrutacyjnej:
Załącznik 1 dla pracodawcy
Załącznik 2 dla pracownika
do Biura Projektu: Partner JST: Urząd Miasta Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno w nieprzekraczalnym terminie 28 kwietnia 2017r z dopiskiem „Rekrutacja do projektu 2.18.”

Wszelkich informacji o rekrutacji udziela Pani Dorota Stempska – Specjalista ds. administracyjnych: tel: +56 688 45 00,  e-mail: sekretarz@wabrzezno.com

Do pobrania:
Załącznik 1 dla pracodawcy Wabrzezno
Załącznik 2 dla pracownika Wabrzeźno
4_harmonogram_19_04_2017_wabrzezno

23.02.2017r. Rekrutacja dla grupy: Kierownicy

Uprzejmie Informujemy, iż kontynuujemy proces rekrutacji uczestników projektu dla potrzeb przeprowadzenia kompleksowych szkoleń pracowników samorządowych.
W okresie od 27 lutego 2017r  do 6 marca 2017r prowadzimy rekrutację uczestników na szkolenia rozpoczynające się w I kwartale 2017r:
Segment 3: pracownicy na stanowiskach kierowniczych (Moduł 3)

Prosimy o dostarczenie wypełnionej dokumentacji rekrutacyjnej:
Załącznik 1 dla pracodawcy
Załącznik 2 dla pracownika
do Biura Projektu: Partner JST: Urząd Miasta Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno w nieprzekraczalnym terminie 6 marca 2017r z dopiskiem „Rekrutacja do projektu 2.18.” .

Wszelkich informacji o rekrutacji udziela Pani Dorota Stempska – Specjalista ds. administracyjnych: tel: +56 688 45 00,  e-mail: sekretarz@wabrzezno.com

Do pobrania:
Załącznik 1 dla pracodawcy Wabrzezno
Załącznik 2 dla pracownika Wabrzeźno
Załącznik 3 Regulamin rekrutacji Wąbrzeźno
Załącznik 4 Harmonogram_Wabrzezno

29.12.2016r. Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji

Uprzejmie Informujemy, że rozpoczynamy proces rekrutacji uczestników projektu dla potrzeb przeprowadzenia kompleksowych szkoleń pracowników samorządowych.
W okresie od 4 stycznia 2017r  do 11 stycznia 2017r prowadzimy rekrutację uczestników na szkolenia rozpoczynające się w I kwartale 2017r:

  • Segment 2: pracownicy zajmujący się zarządzaniem nieruchomościami, lokalami użytkowymi i nieruchomościami gruntowymi przeznaczonymi pod inwestycje w regionie (Moduł 2)
  • Segment 4: pracownicy zajmujący się obsługą informatyczną urzędu (Moduł 4)

Prosimy o dostarczenie wypełnionej dokumentacji rekrutacyjnej:

  • Załącznik 1 dla pracodawcy
  • Załącznik 2 dla pracownika

do Biura Projektu: Partner JST: Urząd Miasta Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno w nieprzekraczalnym terminie 11 stycznia 2017r z dopiskiem „Rekrutacja do projektu 2.18.” .

Wszelkich informacji o rekrutacji udziela Pani Dorota Stempska – Specjalista ds. administracyjnych: tel: +56 688 45 00,  e-mail: sekretarz@wabrzezno.com

Do pobrania:
Zalacznik-1-dla-pracodawcy-wabrzezno
Zalacznik-2-dla-pracownika-wabrzezno
Zalacznik-3-regulamin-rekrutacji-wabrzezno
Zalacznik-4-harmonogram-szkolen-wabrzezno

Harmonogram szkoleń

01.03.2017r. Aktualizacja harmonogramu szkoleń

Harmonogram_wabrzezno_1_03_2017

Szkolenia certyfikowane

Harmonogram_szkol_cert_wabrzezno

Lokalizacja szkoleń: SOFTRONIC Bydgoszcz – ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz

Szkolenia ogólne:

UWAGA: zmiana harmonogramu szkoleń !

Zaktualizowany_harmonogram_szkoleń_Wąbrzeźno

Lokalizacja szkoleń: Kuźnia Smaków, Małe Pułkowo 20, 87-207 Dębowa Łąka

Biuro projektu

Partner Wiodący: Euro Innowacje sp. z o.o.
ul. Garbary 100/11, 61-757 Poznań
Marcin Król – Kierownik projektu
tel: +48 502 358 857, e-mail: ei@euroinnowacje.com

Partner JST: Urząd Miasta Wąbrzeźno
ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno
Dorota Stempska – Specjalista ds. administracyjnych
tel: +48 56 688 45 32, e-mail: sekretarz@wabrzezno.com
Marcin Michałowski – Specjalista ds. współpracy z partnerami
tel: +48 56 688 45 48, e-mail: michalowski@wabrzezno.com

Partner spoza JST: Centrum Wspierania Administracji Pro Publico Sp. z o.o.
ul. Górecka 30, 60-201 Poznań
Hanna Patyk – Specjalista ds. szkoleń
tel: +48 61 661 32 42, e-mail: hania@cwa.pl

Masz pytania? Jestesmy do Twojej dyspozycji

Podaj swój adres email, a my skontaktujemy sie z Toba.
Obiecujemy, że nie przekazemy go nigdzie dalej ani nie wyslemy Tobie spamu.

    Zapraszamy Podejmijmy współpracę

    Napisz lub zadzwoń - nawiążmy owocną współpracę.

    Zaufali nam już m.in.: