Informacje o projekcie

Kujawsko-pomorskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich

O Projekcie

Informacje o projekcie:

Projekt pn. „Kujawsko-pomorskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich”  jest realizowany
od 1 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2022 r. przez Euro Innowacje sp. z o.o. (Beneficjent).

Numer projektu: POWR.02.18.00-00-0038/20

Całkowita wartość projektu: 1 739 568,00 zł

Kwota dofinansowania z UE: 1 739 568,00 zł

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Cel główny projektu:

„Podniesienie poziomu przygotowania 40 JST z województwa kujawsko-pomorskiego do zapewnienia dostępności urzędów administracji publicznej dla osób z niepełnosprawnościami poprzez wdrożenie wniosków i rekomendacji dotyczących dostosowania procedur obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami w 40 kujawsko-pomorskich samorządach, a także podniesienie kompetencji ich pracowników samorządowych w ramach szkoleń 80 osób z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami i 80 koordynatorów dostępności w terminie do 28.02.2022 r.”

Zadania zaplanowane w projekcie:

 • Przeszkolenie 80 pracowników samorządowych 40 jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych ;
 • Przegląd procedur związanych z obsługą klienta w 40 urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcia urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji oraz zakup drobnych usprawnień dla JST w celu zapewnienia jak największej dostępności Urzędów zgodnie z wynikami rekomendacji zawartymi w opracowanych raportach ;
 • Przeszkolenie 80 koordynatorów dostępności w 40 jednostkach administracji publicznej w zakresie stosowania ustawowych zadań.

Wskaźniki rezultatu zaplanowane w projekcie:

 • Liczba pracowników administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych: 64 osoby ;
 • Liczba urzędów administracji publicznej, w których wdrożono wnioski i rekomendacje dotyczące dostosowania procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 40 JST ;
 • Liczba koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje: 36 osób ;
 • Liczba koordynatorów dostępności oraz pracowników wspierających koordynatora w realizacji zadań w jednostkach administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje: 72 osoby.

Rekrutacja

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 9 marca 2021 r. zakończyła się DRUGA RUNDA naboru JST do projektu ,,Kujawsko-pomorskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich”Poniżej przesyłamy Listę rankingową JST, które zakwalifikowane zostały do udziału w projekcie.

Listy rankingowe:
Lista JST zakwalifikowanych do udziału w projekcie_DRUGA RUNDA NABORU 
Lista rezerwowa JST zakwalifikowanych do udziału w projekcie_DRUGA RUNDA NABORU

Biuro Projektu

Masz pytania? Jestesmy do Twojej dyspozycji

Podaj swój adres email, a my skontaktujemy sie z Toba.
Obiecujemy, że nie przekazemy go nigdzie dalej ani nie wyslemy Tobie spamu.

  Zapraszamy Podejmijmy współpracę

  Napisz lub zadzwoń - nawiążmy owocną współpracę.

  Zaufali nam już m.in.: