Informacje o projekcie

Elektronizacja usług administracyjnych 5 JST z województwa mazowieckiego

O projekcie

Informacje ogólne

Projekt partnerski pt. „Elektronizacja usług administracyjnych 5 JST z województwa mazowieckiego” jest realizowany od 01.09.2016r. do 31.12.2017r. wspólnie przez następujące instytucje:
1) MTD Consulting Marcin Król – Partner wiodący
2) Gminę Miasto Marki
3) Gminę Klembów
4) Gminę Miasto Tłuszcz
5) Gminę Pokrzywnica
6) Gminę Pułtusk
7) Centrum Wspierania Administracji Pro Publico sp. z o.o. S.K.A

Wartość projektu wynosi:  954 100,81 PLN, a dofinansowanie projektu z UE: 804 116,16 PLN

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Cel projektu

„Poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 5 Urzędach JST z 2 powiatów (wołomińskiego i pułtuskiego) województwa mazowieckiego objętych wsparciem w obszarze: podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez integrację i modernizację (SD) i (ESOD), wdrożenie nowoczesnych rozwiązań zarządczych oraz podniesienie kompetencji kadr w ramach 7 zadań w projekcie w terminie do 31.12.2017r.”

Zadania zaplanowane w projekcie:

1) Wdrożenie rozwiązań dla potrzeb elektronizacji procesu obsługi podatkowej w 5 JST (P1,P2,P3,P4,P5).
2) Wdrożenie rozwiązań dla potrzeb dostępu do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach w 5 JST (P1,P2,P3,P4,P5).
3) Wdrożenie rozwiązań zarządczych dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta w 5 JST (P1,P2,P3,P4,P5).
4) Otwarcie punktów potwierdzania profili zaufanych – PPPZ w 4 JST (P2,P3,P4,P5).
5) Przeszkolenie 24 pracowników samorządowych z 5 JST (P1,P2,P3,P4,P5) w obszarze podatków i opłat.
6) Przeszkolenie 14 pracowników samorządowych  z 5 JST (P1,P2,P3,P4,P5) w obszarze zarządzania nieruchomościami.
7) Przeszkolenie 102 pracowników samorządowych z 5 JST (P1,P2,P3,P4,P5) w obszarach niezbędnych dla poprawy efektywności świadczenia usług elektronicznych.

Zaplanowane w projekcie wskaźniki rezultatu

1) 5 Jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców
2) 5 Jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze zarządzania nieruchomościami
3) 5 Jednostek samorządu terytorialnego, które zintegrowały i zmodernizowały obieg dokumentów (ESOD) i systemy dziedzinowe do podatków i opłat (SD) dla potrzeb elektronizacji procesu obsługi podatkowej, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy (Zad.1)
4) 5 Jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania poprawiające dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje (Zad. 2)
5) 5 Jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania zarządcze poprawiające jakość obsługi przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta (Zad. 3)
6) 4 Jednostki samorządu terytorialnego, w których uruchomiono punkt potwierdzania profilu zaufanego (Zad.4)
7) 140 pracowników samorządowych, którzy podnieśli kompetencje w obszarach: obsługi podatkowej, zarządzania nieruchomościami i z zakresu niezbędnego dla efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi (Zad. 5,6,7)

Rekrutacja

19.06.2017r. Pracownicy według potrzeb stanowisk pracy

Uprzejmie Informujemy, iż kontynuujemy proces rekrutacji uczestników projektu dla potrzeb przeprowadzenia kompleksowych szkoleń pracowników samorządowych.
W okresie od 23 czerwca do 30 czerwca 2017r prowadzimy rekrutację uczestników na szkolenia rozpoczynające się w III kwartale 2017r:
Segment 5: Pracownicy według potrzeb stanowisk pracy, zajmujący się  przepływem korespondencji elektronicznej i obsługą klienta (Moduł 5)

Uwaga: W szkoleniach dla modułu 5 mogą wsiąść udział wszyscy pracownicy samorządowi (niezależnie od stanowiska), którzy nie brali udziału w poprzednich szkoleniach dla Segmentów 1,2,3,4.

Prosimy o dostarczenie wypełnionej dokumentacji rekrutacyjnej:
Załącznik 1 dla pracodawcy
Załącznik 2 dla pracownika
do Biura Projektu: Partner JST: Urząd Miasta Marki Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2017r z dopiskiem „Rekrutacja do projektu 2.18.”.

Wszelkich informacji o rekrutacji udziela Pan Tomasz Jakóbczak – Specjalista ds. współpracy z Partnerami, tel: +48 22 781 10 03 w.900, e-mail: tomasz.jakobczak@marki.pl

Do pobrania:
Załącznik 1 dla pracodawcy
Załącznik 2 dla pracownika
Załącznik 3 harmonogram_23_05_2017_marki

19.04.2017r. Pracownicy zajmujący się obsługą podatków i opłat lokalnych

Uprzejmie Informujemy, iż kontynuujemy proces rekrutacji uczestników projektu dla potrzeb przeprowadzenia kompleksowych szkoleń pracowników samorządowych.
W okresie od 21 kwietnia 2017r do 28 kwietnia 2017r prowadzimy rekrutację uczestników na szkolenia rozpoczynające się w II kwartale 2017r:
Segment 1: Segment 1: Pracownicy zajmujący się obsługą podatków i opłat lokalnych (Moduł 1)

Prosimy o dostarczenie wypełnionej dokumentacji rekrutacyjnej:
Załącznik 1 dla pracodawcy
Załącznik 2 dla pracownika
do Biura Projektu: Partner JST: Urząd Miasta Marki Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki w nieprzekraczalnym terminie 28 kwietnia 2017r z dopiskiem „Rekrutacja do projektu 2.18.”

Wszelkich informacji o rekrutacji udziela Pan Tomasz Jakóbczak – Specjalista ds. współpracy z Partnerami, tel: +48 22 781 10 03 w.900, e-mail: tomasz.jakobczak@marki.pl

Do pobrania:
Załącznik nr 1 dla pracodawcy
Załącznik nr 2 dla pracownika
4_harmonogram_19_04_2017_marki

Harmonogram szkoleń

05.05.2017r.

harmonogram_23_05_2017_marki

14.03.2017r. Aktualizacja harmonogramu szkoleń

Zgodnie z decyzja Grupy Sterującej z dnia 14 marca 2017r. informujemy o zmianie Harmonogramu szkoleń.
UWAGA! Zmianie uległ wyłącznie harmonogram szkoleń dotyczący Grupy K – Kierownicy.

Harmonogram_marki_14_03_2017

01.03.2017r. Aktualizacja harmonogramu szkoleń

Harmonogram_marki_1_03_2017

Biuro projektu

Urząd Miasta Marki

Masz pytania? Jestesmy do Twojej dyspozycji

Podaj swój adres email, a my skontaktujemy sie z Toba.
Obiecujemy, że nie przekazemy go nigdzie dalej ani nie wyslemy Tobie spamu.

    Zapraszamy Podejmijmy współpracę

    Napisz lub zadzwoń - nawiążmy owocną współpracę.

    Zaufali nam już m.in.: