Informacje o projekcie

Elektronizacja procesów obsługi przedsiębiorców w 10 JST woj. kujawsko-pomorskiego

O projekcie

Projekt partnerski pt. „Elektronizacja procesów obsługi przedsiębiorców w 10 JST woj. kujawsko-pomorskiego” jest realizowany od 01.09.2016r. do 31.12.2017r. wspólnie przez następujące instytucje:

1) Euro Innowacje sp. z o.o. – Partner wiodący
2) Gminę Barcin
3) Gminę Gąsawę
4) Gminę Janowiec Wlkp.
5) Gminę Łabiszyn
6) Gminę Rogowo
7) Gminę Żnin
8) Gminę Janikowo
9) Gminę Pakość
10) Gminę Dąbrowa
11) Gminę Szubin
12) Centrum Wspierania Administracji „Pro Publico” sp. z o.o

Wartość projektu wynosi: 1 920 493,98 PLN, a dofinansowanie projektu z UE: 1 618 592,33 PLN

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Cel projektu

„Poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 10 Urzędach JST z 4 powiatów woj. kujawsko-pomorskiego objętych wsparciem w obszarze: podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez integrację i modernizację (SD) i (ESOD), wdrożenie nowoczesnych rozwiązań zarządczych oraz podniesienie kompetencji kadr w ramach 6 zadań w terminie do 31.12.2017.”

Zadania zaplanowane w projekcie

1) Integracja i modernizacja w 10 JST obiegu dokumentów (ESOD) i systemów dziedzinowych (SD) do podatków i opłat dla potrzeb elektronizacji procesu obsługi podatkowej, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy
2) Wdrożenie rozwiązań w 10 JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych i informacji
o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje
3) Wdrożenie rozwiązań zarządczych dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta w 10 JST poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców
4) Objęcie szkoleniami 53 pracowników samorządowych dla potrzeb podniesienia kompetencji kadr z 10 JST w obszarze podatków i opłat
5) Objęcie szkoleniami 30 pracowników samorządowych dla potrzeb podniesienia kompetencji kadr z 10 JST w obszarze zarządzania nieruchomościami
6) Objęcie szkoleniami 195 pracowników samorządowych dla potrzeb podniesienia kompetencji kadr z 10 JST w obszarach niezbędnych dla poprawy efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi

 Wskaźniki rezultatu zaplanowane w projekcie

1) 10 Jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców
2) 10 Jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze zarządzania nieruchomościami
3) 10 Jednostek samorządu terytorialnego, które zintegrowały i zmodernizowały obieg dokumentów (ESOD) i systemy dziedzinowe do podatków i opłat (SD) dla potrzeb elektronizacji procesu obsługi podatkowej, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia
i przebiegu sprawy (Zad.1)
4) 10 Jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania poprawiające dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje (Zad. 2)
5) 10 Jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania zarządcze poprawiające jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta (Zad. 3)
6) 278 pracowników samorządowych, którzy podnieśli kompetencje w obszarach: obsługi podatkowej, zarządzania nieruchomościami i z zakresu niezbędnego dla efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi (Zad.4,5,6)

Rekrutacja

19.04.2017r. Pracownicy zajmujący się obsługą podatków i opłat

Uprzejmie Informujemy, iż kontynuujemy proces rekrutacji uczestników projektu dla potrzeb przeprowadzenia kompleksowych szkoleń pracowników samorządowych.
W okresie od 21 kwietnia do 28 kwietnia 2017r prowadzimy rekrutację uczestników na szkolenia rozpoczynające się w II kwartale 2017r:
Segment 1: Pracownicy zajmujący się obsługą podatków i opłat lokalnych (Moduł 1)

Prosimy o dostarczenie wypełnionej dokumentacji rekrutacyjnej:
Załącznik 1 dla pracodawcy
Załącznik 2 dla pracownika
do Biura Projektu: Partner JST: Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin w nieprzekraczalnym terminie 28 kwietnia 2017r z dopiskiem „Rekrutacja do projektu 2.18.” .

Wszelkich informacji o rekrutacji udziela Pani Karolina Banaszak – Specjalista ds. administracyjnych, tel: +48 52 383  41 45,  e-mail: koordynatoriso@barcin.pl

Do pobrania:
Załącznik 1 dla pracodawcy Barcin
Załącznik 2 dla pracownika Barcin
Załącznik 4 Harmonogram_19_04_2017_Barcin

23.02.2017r. Rekrutacja dla grupy: Kierownicy

Uprzejmie Informujemy, iż kontynuujemy proces rekrutacji uczestników projektu dla potrzeb przeprowadzenia kompleksowych szkoleń pracowników samorządowych.
W okresie od 27 lutego 2017r  do 6 marca 2017r prowadzimy rekrutację uczestników na szkolenia rozpoczynające się w I kwartale 2017r:
Segment 3: pracownicy na stanowiskach kierowniczych (Moduł 3)

Prosimy o dostarczenie wypełnionej dokumentacji rekrutacyjnej:
Załącznik 1 dla pracodawcy
Załącznik 2 dla pracownika
do Biura Projektu: Partner JST: Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin w nieprzekraczalnym terminie 6 marca 2017r z dopiskiem „Rekrutacja do projektu 2.18.” .

Wszelkich informacji o rekrutacji udziela Pani Karolina Banaszak – Specjalista ds. administracyjnych, tel: +48 52 383  41 45,  e-mail: koordynatoriso@barcin.pl

Do pobrania:
Załącznik 1 dla pracodawcy Barcin
Załącznik 2 dla pracownika Barcin
Załącznik 3 Regulamin rekrutacji Barcin
Załącznik 4_Harmonogram_Barcin

29.12.2016r. Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji

Uprzejmie Informujemy, że rozpoczynamy proces rekrutacji uczestników projektu dla potrzeb przeprowadzenia kompleksowych szkoleń pracowników samorządowych.
W okresie od 4 stycznia 2017r.  do 11 stycznia 2017r. prowadzimy rekrutację uczestników na szkolenia rozpoczynające się w I kwartale 2017r:

  • Segment 2: pracownicy zajmujący się zarządzaniem nieruchomościami, lokalami użytkowymi i nieruchomościami gruntowymi przeznaczonymi pod inwestycje w regionie (Moduł 2)
  • Segment 4: pracownicy zajmujący się obsługą informatyczną urzędu (Moduł 4)

Prosimy o dostarczenie wypełnionej dokumentacji rekrutacyjnej:

  • Załącznik 1 dla pracodawcy
  • Załącznik 2 dla pracownika

do Biura Projektu: Partner JST: Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin w nieprzekraczalnym terminie 11 stycznia 2017r z dopiskiem „Rekrutacja do projektu 2.18.” .

Wszelkich informacji o rekrutacji udziela Pani Karolina Banaszak – Specjalista ds. administracyjnych, tel: +48 52 383  41 45,
e-mail: 
koordynatoriso@barcin.pl

Do pobrania:

Zalacznik-1-dla-pracodawcy-barcin
Zalacznik-2-dla-pracownika-barcin
Zalacznik-3_regulamin-rekrutacji-barcin
Zalacznik-4-harmonogram-szkolen-barcin

Harmonogram szkoleń

05.05.2017r. Aktualizacja harmonogramu szkoleń

Uwaga! W harmonogramie dodano wyłącznie termin szkolenia wyjazdowego/konferencji w czerwcu 2017r.

Harmonogram_17_05_2017_barcin

20.03.2017r. Aktualizacja harmonogramu szkoleń

Uwaga! Zmianie uległ harmonogram wyłącznie dla Grupy Informatyków.

Harmonogram_barcin_20_03_2017

01.03.2017r. Aktualizacja harmonogramu szkoleń

Harmonogram_barcin_1_03_2017

Szkolenia certyfikowane

Harmonogram_szkol_cert_barcin

Lokalizacja szkoleń: SOFTRONIC Bydgoszcz – ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz

Szkolenia ogólne

UWAGA: zmiana harmonogramu szkoleń !

Zaktualizowany_harmonogram_szkoleń_Barcin

Lokalizacja szkoleń: PPHU „Centrum” Barcin Rytlewska Jadwiga Hotel-Restauracja Pałac Młodocin w Młodocinie, Młodocin 34, 88-190 Barcin

Biuro projektu

Partner Wiodący: Euro Innowacje sp. z o.o.
Garbary 100/11, 61-757 Poznań
Monika Klemke-Pitek – Kierownik projektu
tel: +48 501 365 005, e-mail: monika.kp@euroinnowacje.com

Partner JST: Urząd Miejski w Barcinie
ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin
Karolina Banaszak – Specjalista ds. administracyjnych
tel: +48 52 383  41 45,  e-mail: koordynatoriso@barcin.pl
Tomasz Wrzesiński – Specjalista ds. współpracy z partnerami
tel: +48 52 383 41 28, e-mail: admin@barcin.pl

Partner spoza JST: Centrum Wspierania Administracji Pro Publico Sp. z o.o.
Górecka 30, 60-201 Poznań
Hanna Patyk – Specjalista ds. szkoleń
tel: +48 61 661 32 42, e-mail: hania@cwa.pl

Masz pytania? Jestesmy do Twojej dyspozycji

Podaj swój adres email, a my skontaktujemy sie z Toba.
Obiecujemy, że nie przekazemy go nigdzie dalej ani nie wyslemy Tobie spamu.

    Zapraszamy Podejmijmy współpracę

    Napisz lub zadzwoń - nawiążmy owocną współpracę.

    Zaufali nam już m.in.: