Informacje o projekcie

E-urzędy w województwie małopolskim

O projekcie

Projekt partnerski pt. „E-urzędy w województwie małopolskim” jest realizowany od  01.01.2018 r. do 31.03.2019 r. wspólnie przez następujące instytucje:

 • Euro Innowacje sp. z o.o. – Partner wiodący,
 • Gmina Borzęcin,
 • Gmina Brzesko,
 • Gmina Słaboszów,
 • Gmina Koniusza,
 • Gmina Miechów,
 • Gmina Oświęcim,
 • Gmina Proszowice,
 • Gmina Racławice,
 • CWA S.A.

Wartość projektu wynosi: 1 489 344,00 PLN, a dofinansowanie projektu z UE: 1 248 384,00 PLN.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Cel projektu

„Poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 8 Urzędach JST z powiatów: brzeskiego, miechowskiego, proszowickiego i oświęcimskiego województwa małopolskiego objętych wsparciem w obszarze: podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez integrację i modernizację (SD) i (ESOD), wdrożenie nowoczesnych rozwiązań zarządczych oraz podniesienie kompetencji 211 kadr w ramach 6 zad. Do 31.03.2019”

Zadania zaplanowane w projekcie

 • Elektronizacja procesu obsługi dla podatków i opłat w urzędach JST, automatyzacja rozliczeń oraz poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy w 8 urzędach JST
 • Wdrożenie rozwiązań w 8 urzędach JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycję
 • Wdrożenie rozwiązań zarządczych w 8 urzędach JST poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta
 • Doskonalenie kompetencji 39 kadr z 8 urzędów JST w obszarze podatków i opłat
 • Doskonalenie kompetencji 36 kadr z 8 urzędów JST w obszarze zarządzania nieruchomościami
 • Doskonalenie kompetencji 136 kadr z 8 urzędów JST w obszarach niezbędnych dla poprawy efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi

Wskaźniki rezultatu zaplanowane w projekcie

 • Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające prace urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców
 • Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze zarządzania nieruchomościami
 • Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które dokonały elektronizacji procesu obsługi dla podatków i opłat, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji w sposobie załatwienia i przebiegu sprawy (Zad. 1)
 • Liczba jednostek samorządu terytorialnego, w których poprawiony został dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje poprzez wdrożenie rozwiązań w ramach Zad. 2
 • Liczba jednostek samorządu terytorialnego, w których poprawiona została jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta poprzez wdrożenie rozwiązań zarządczych w ramach Zad. 3
 • Liczba pracowników samorządowych, którzy podnieśli kompetencje w obszarach: obsługi podatkowej, zarządzania nieruchomościami i z zakresu niezbędnego dla efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi (Zad. 4, 5, 6)

Masz pytania? Jestesmy do Twojej dyspozycji

Podaj swój adres email, a my skontaktujemy sie z Toba.
Obiecujemy, że nie przekazemy go nigdzie dalej ani nie wyslemy Tobie spamu.

  Zapraszamy Podejmijmy współpracę

  Napisz lub zadzwoń - nawiążmy owocną współpracę.

  Zaufali nam już m.in.: