Informacje o projekcie

E-urzędy w powiecie wągrowieckim i gnieźnieńskim

O projekcie

Informacje ogólne

Projekt partnerski pt. „E-urzędy w powiecie wągrowieckim i gnieźnieńskim” jest realizowany od 01.09.2016r. do 31.12.2017r. wspólnie przez następujące instytucje:

 1. MTD Consulting Marcin Król – Partner wiodący
 2. Gminę Damasławek
 3. Gminę Gołańcz
 4. Gminę Mieścisko
 5. Powiat Wągrowiecki
 6. Gminę Wapno
 7. Gminę Miejską Wągrowiec
 8. Gminę Kiszkowo
 9. Gminę Mieleszyn
 10. Centrum Wspierania Administracji Pro Publico sp. z o.o. S.K.A

Wartość projektu wynosi:  1 561 720,84 PLN, a dofinansowanie projektu z UE: 1 316 218,32 PLN

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Cel projektu

„Poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 8 Urzędach JST z 2 powiatów (wągrowieckiego i gnieźnieńskiego) województwa wielkopolskiego objętych wsparciem w obszarze: podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez integrację i modernizację (SD) i (ESOD), wdrożenie nowoczesnych rozwiązań zarządczych oraz podniesienie kompetencji kadr w ramach 7 zadań w projekcie w terminie do 31.12.2017r.”

Zadania zaplanowane w projekcie:

 1. Wdrożenie rozwiązań dla potrzeb elektronizacji procesu obsługi podatkowej w 7 JST
 2. Wdrożenie rozwiązań dla potrzeb dostępu do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach w 8 JST
 3. Wdrożenie rozwiązań zarządczych dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta w 8 JST
 4. Wdrożenie rozwiązań dla potrzeb skutecznej realizacji umów najmu i dzierżawy oraz elektronizacji procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości poprzez zakup programów dziedzinowych w  1 JST
 5. Przeszkolenie 42 pracowników samorządowych z 7 JST w obszarze podatków i opłat
 6. Przeszkolenie 28 pracowników samorządowych z 8 JST w obszarze nieruchomości
 7. Przeszkolenie 154 pracowników samorządowych z 8 JST w innych obszarach dla poprawy efektywności świadczenia usług administracyjnych.

Zaplanowane w projekcie wskaźniki rezultatu

 1. Jednostek Samorządu Terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców
 2. 8 Jednostek Samorządu Terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze zarządzania nieruchomościami
 3. 7 Jednostek Samorządu Terytorialnego, które zintegrowały i zmodernizowały obieg dokumentów (ESOD) i systemy dziedzinowe do podatków i opłat (SD) dla potrzeb elektronizacji procesu obsługi podatkowej, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy (Zad.1)
 4. 8 Jednostek Samorządu Terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania poprawiające dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych  (Zad. 2)
 5. 8 Jednostek Samorządu Terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania zarządcze poprawiające jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta (Zad. 3)
 6. 1 Jednostka Samorządu Terytorialnego, która wdrożyła rozwiązania z zakresu elektronizacji procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości w oparciu o dane z zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Zad. 4)
 7. 224 pracowników samorządowych, którzy podnieśli kompetencje w obszarach: obsługi podatkowej, zarządzania nieruchomościami i z zakresu niezbędnego dla efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi (Zad. 5,6,7)
 8. 3 Jednostki Samorządu Terytorialnego, w których uruchomiono punkt potwierdzania profilu zaufanego (Zad.1).

Rekrutacja

19.06.2017r. Pracownicy według potrzeb stanowisk pracy

Uprzejmie Informujemy, iż kontynuujemy proces rekrutacji uczestników projektu dla potrzeb przeprowadzenia kompleksowych szkoleń pracowników samorządowych.
W okresie od 23 czerwca do 30 czerwca 2017r prowadzimy rekrutację uczestników na szkolenia rozpoczynające się w III kwartale 2017r:
Segment 5: Pracownicy według potrzeb stanowisk pracy, zajmujący się  przepływem korespondencji elektronicznej i obsługą klienta (Moduł 5)

Uwaga: W szkoleniach dla modułu 5 mogą wsiąść udział wszyscy pracownicy samorządowi (niezależnie od stanowiska), którzy nie brali udziału w poprzednich szkoleniach dla Segmentów 1,2,3,4.

Prosimy o dostarczenie wypełnionej dokumentacji rekrutacyjnej:
Załącznik 1 dla pracodawcy
Załącznik 2 dla pracownika

Do Biura Projektu: Partner JST: Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec w nieprzekraczalnym terminie 28 kwietnia 2017r z dopiskiem „Rekrutacja do projektu 2.18.”

Wszelkich informacji o rekrutacji udziela Pani Monika Helwig – Specjalista ds. administracyjnych, tel: +48 67 26 80 527, e-mail: mhelwig@wagrowiec.pl

Do pobrania:
Załącznik 1 dla pracodawcy Wagrowiec
Załącznik 2 dla pracownika Wagrowiec
Załącznik 3_harmonogram_19_04_2017_wagrowiec

19.04.2017r. Pracownicy zajmujący się obsługą podatków i opłat lokalnych

Uprzejmie Informujemy, iż kontynuujemy proces rekrutacji uczestników projektu dla potrzeb przeprowadzenia kompleksowych szkoleń pracowników samorządowych.
W okresie od 21 kwietnia do 28 kwietnia 2017r prowadzimy rekrutację uczestników na szkolenia rozpoczynające się w II kwartale 2017r:
Segment 1: Pracownicy zajmujący się obsługą podatków i opłat lokalnych (Moduł 1)

Prosimy o dostarczenie wypełnionej dokumentacji rekrutacyjnej:

 • Załącznik 1 dla pracodawcy
 • Załącznik 2 dla pracownika
 • do Biura Projektu: Partner JST: Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, Wągrowiec w nieprzekraczalnym terminie 28 kwietnia 2017r z dopiskiem „Rekrutacja do projektu 2.18.”

Wszelkich informacji o rekrutacji udziela Pani Monika Helwig – Specjalista ds. współpracy z Partnerami, e-mail: mhelwig@wagrowiec.pl

Do pobrania:

Harmonogram szkoleń

01.03.2017r. Aktualizacja harmonogramu szkoleń

Harmonogram_wagrowiec_1_03_2017

Biuro projektu

Biuro projektu:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 26 80 527
e-mail: m.helwig@wagrowiec.pl

Biuro Beneficjenta:
MTD Consulting Marcin Król
Garbary 100/11, 61-757 Poznań
tel. 61 639 49 60
e-mail: marcin.krol@mtdconsulting.pl

MTD Consulting Marcin Król (Partner Wiodący):
Marcin Król – Kierownik projektu
tel: 502 358 857, e-mail: marcin.krol@mtdconsulting.pl

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu (Partner JST):
Monika Helwig – Specjalista ds. administracyjnych
tel: 67 26 80 527, e-mail: mhelwig@wagrowiec.pl
Magdalena Torz – Specjalista ds. współpracy z partnerami
tel: 67 26 80 526, e-mail: magda.jessa@wagrowiec.pl

Centrum Wspierania Administracji Pro Publico (Partner spoza JST):
Malwina Latanowicz – Specjalista ds. szkoleń
tel: 61 661 32 42, e-mail: malwina@cwa.pl

Masz pytania? Jestesmy do Twojej dyspozycji

Podaj swój adres email, a my skontaktujemy sie z Toba.
Obiecujemy, że nie przekazemy go nigdzie dalej ani nie wyslemy Tobie spamu.

  Zapraszamy Podejmijmy współpracę

  Napisz lub zadzwoń - nawiążmy owocną współpracę.

  Zaufali nam już m.in.: