Informacje o projekcie

E-administracja to łatwe – kompleksowe wsparcie elektronicznych usług publicznych

O projekcie

Projekt „E-administracja to łatwe – kompleksowe wsparcie elektronicznych usług publicznych” realizowany jest w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 3o września 2015 r.

 

Liderem projektu jest Euro Innowacje sp. z o.o., która realizuje działania w partnerstwie z 7 jednostkami samorządu terytorialnego: Gminą Dobrcz (Partner Wiodący), Gminą Białe Błota, Gminą Koronowo, Gminą Osielsko, Gminą Nowa Wieś Wielka, Gminą Kijewo Królewskie oraz Gminą Sicienko.

Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu V. Dobre rządzenie, Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Cel projektu

CEL GŁÓWNY

Wzrost standardu świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz podniesienie poziomu elektronizacji wymiany za pomocą ePUAP na terenie 7 JST, poprzez zaplanowanie adekwatnego wsparcia w ramach projektu – w terminie do 30.09.2015 r.

CELE SZCZEGÓŁOWE

 1. Podniesienie świadomości obywateli oraz promocja wzrostu wykorzystania elektronicznych usług publicznych świadczonych przez 7 JST.
 2. Podniesienie wiedzy i umiejętności 244 (181K/63M) pracowników samorządowych
  z 7 JST w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych.
 3. Wzrost wymiany korespondencji elektronicznej wysyłanej przez 7 JST na obszarze objętym wsparciem.
 4. Wzrost liczby elektronicznych usług publicznych świadczonych przez 7 JST za pomocą platformy ePUAP lub platformy ePUAP lub platformy regionalnej kompatybilnej z ePUAP na obszarze 7 JST.
 1. Uruchomienie w 7 JST punktów potwierdzania Profilu Zaufanego.
 1. Wdrożenie lub modernizacja systemu elektronicznego zarządzania dokumentami w 7 JST.

Masz pytania? Jestesmy do Twojej dyspozycji

Podaj swój adres email, a my skontaktujemy sie z Toba.
Obiecujemy, że nie przekazemy go nigdzie dalej ani nie wyslemy Tobie spamu.

  Zapraszamy Podejmijmy współpracę

  Napisz lub zadzwoń - nawiążmy owocną współpracę.

  Zaufali nam już m.in.: