Informacje o projekcie

DOSTĘPNOŚĆ PLUS w urzędach JST województwa warmińsko-mazurskiego

O PROJEKCIE

Informacje o projekcie:

Projekt partnerski pn. „DOSTĘPNOŚĆ PLUS w urzędach JST województwa warmińsko-mazurskiego”  jest realizowany od 1 lutego 2021 r. do 30 listopada 2021 r. wspólnie przez następujące instytucje:

 • MTD Consulting Marcin Król (Beneficjent)
 • Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich (Partner)

Numer projektu: POWR.02.18.00-00-0126/20

Całkowita wartość projektu: 862 712,50 zł

Kwota dofinansowania z UE: 862 712,50 zł

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

 

Cel główny projektu:

,,Podniesienie poziomu przygotowania 20 JST z województwa warmińsko-mazurskiego do zapewnienia dostępności urzędów administracji publicznej dla osób z niepełnosprawnościami poprzez wdrożenie wniosków i rekomendacji dotyczących dostosowania procedur obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami w 20 warmińsko-mazurskich samorządach, a także podniesienie kompetencji ich pracowników samorządowych, w ramach szkoleń 40 osób z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami i 40 koordynatorów dostępności w terminie do 30.11.2021 r.”

 

Zadania zaplanowane w projekcie:

 • Przeszkolenie 40 pracowników samorządowych w 20 jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych;
 • Przegląd procedur związanych z obsługą klienta w 20 urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcia urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji oraz zakup drobnych usprawnień dla JST w celu zapewnienia jak największej dostępności Urzędów zgodnie z wynikami rekomendacji zawartymi w opracowanych raportach;
 • Przeszkolenie 40 koordynatorów dostępności w 20 jednostkach administracji publicznej w zakresie stosowania ustawowych zadań.

 

Wskaźniki rezultatu zaplanowane w projekcie:

 • Liczba pracowników administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych: 32 osoby;
 • Liczba urzędów administracji publicznej, w których wdrożono wnioski i rekomendacje dotyczące dostosowania procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 20 JST;
 • Liczba koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje: 18 osób;
 • Liczba koordynatorów dostępności oraz pracowników wspierających koordynatora w realizacji zadań w jednostkach administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje: 36 osób.

REKRUTACJA

LISTA JST ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 4 marca 2021 r., zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie, w związku z zarejestrowaniem 27 zgłoszeń, rekrutacja do projektu „DOSTĘPNOŚĆ PLUS w urzędach JST województwa warmińsko-mazurskiego” została zakończona. Poniżej  przesyłamy listy rankingowe, tj. Listę JST zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz Listę rezerwową.

Listy rankingowe:
Lista JST zakwalifikowanych do udziału w projekcie
Lista rezerwowa

 

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI DO PROJEKTU

Serdecznie zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w projekcie partnerskim „DOSTĘPNOŚĆ PLUS w urzędach JST województwa warmińsko-mazurskiego”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  na lata 2014-2020.

Rekrutację do Projektu prowadzi Partner, tj. Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich.
Nabór zgłoszeń do udziału w Projekcie w ramach PIERWSZEJ RUNDY przyjmowany będzie w terminie od 18 lutego 2021 r.  do 4 marca 2021 r.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie uprzejmie prosimy o odesłanie SKANU wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO JST (stanowiącego załącznik nr 1) na adres e-mail:zgwm@zgwm.pl do dnia 4 marca 2021 r. Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego istnieje obowiązek zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie. Przystąpienie samorządu do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu.

Wszelkich informacji o rekrutacji udziela z strony Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich: Urszula Młodziejewska (Specjalista ds. rekrutacji i komunikacji z JST) tel. 696 472 384, e-mail: zgwm@zgwm.pl

 

Poniżej udostępniamy niezbędne w procesie rekrutacji dokumenty:
Równościowy regulamin rekrutacji i udziału w projekcie
Załącznik 1. Formularz zgłoszeniowy JST
Załącznik 2. Umowa uczestnictwa JST
Załącznik 3a. Formularz zgłoszeniowy uczestnika_Segment 1
Załącznik 3b. Formularz zgłoszeniowy uczestnika_Segment 2
Liczba ludności zamieszkującej obszar terytorialny JST województwa warmińsko-mazurskiego, wg. stanu na dzień 30.06.2020 r

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

Harmonogram szkoleń zostanie wkrótce opublikowany.

BIURO PROJEKTU

LOKALNE BIURO PROJEKTU 
WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9
10-950 Olsztyn

 

Osoba do kontaktu:
Urszula Młodziejewska
Specjalista ds. rekrutacji i komunikacji z JST
Tel. +48 696 472 384
e.mail: zgwm@zgwm.pl

 

BIURO PROJEKTU
 MTD Consulting Marcin Król
ul. Naramowicka 154, 61-619 Poznań
Tel. +48 61 639 49 60
e-mail: biuro@mtdconsulting.pl

Masz pytania? Jestesmy do Twojej dyspozycji

Podaj swój adres email, a my skontaktujemy sie z Toba.
Obiecujemy, że nie przekazemy go nigdzie dalej ani nie wyslemy Tobie spamu.

  Zapraszamy Podejmijmy współpracę

  Napisz lub zadzwoń - nawiążmy owocną współpracę.

  Zaufali nam już m.in.: