Informacje o projekcie

Elektronizacja usług administracyjnych 5 JST z województwa mazowieckiego

O projekcie

Informacje ogólne

Projekt partnerski pt. „Elektronizacja usług administracyjnych 5 JST z województwa mazowieckiego” jest realizowany od 01.09.2016r. do 31.12.2017r. wspólnie przez następujące instytucje:
1) MTD Consulting Marcin Król – Partner wiodący
2) Gminę Miasto Marki
3) Gminę Klembów
4) Gminę Miasto Tłuszcz
5) Gminę Pokrzywnica
6) Gminę Pułtusk
7) Centrum Wspierania Administracji Pro Publico sp. z o.o. S.K.A

Wartość projektu wynosi:  954 100,81 PLN, a dofinansowanie projektu z UE: 804 116,16 PLN

Cel projektu

„Poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 5 Urzędach JST z 2 powiatów (wołomińskiego i pułtuskiego) województwa mazowieckiego objętych wsparciem w obszarze: podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez integrację i modernizację (SD) i (ESOD), wdrożenie nowoczesnych rozwiązań zarządczych oraz podniesienie kompetencji kadr w ramach 7 zadań w projekcie w terminie do 31.12.2017r.”

Zadania zaplanowane w projekcie:

1) Wdrożenie rozwiązań dla potrzeb elektronizacji procesu obsługi podatkowej w 5 JST (P1,P2,P3,P4,P5).
2) Wdrożenie rozwiązań dla potrzeb dostępu do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach w 5 JST (P1,P2,P3,P4,P5).
3) Wdrożenie rozwiązań zarządczych dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta w 5 JST (P1,P2,P3,P4,P5).
4) Otwarcie punktów potwierdzania profili zaufanych – PPPZ w 4 JST (P2,P3,P4,P5).
5) Przeszkolenie 24 pracowników samorządowych z 5 JST (P1,P2,P3,P4,P5) w obszarze podatków i opłat.
6) Przeszkolenie 14 pracowników samorządowych  z 5 JST (P1,P2,P3,P4,P5) w obszarze zarządzania nieruchomościami.
7) Przeszkolenie 102 pracowników samorządowych z 5 JST (P1,P2,P3,P4,P5) w obszarach niezbędnych dla poprawy efektywności świadczenia usług elektronicznych.

Zaplanowane w projekcie wskaźniki rezultatu

1) 5 Jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców
2) 5 Jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze zarządzania nieruchomościami
3) 5 Jednostek samorządu terytorialnego, które zintegrowały i zmodernizowały obieg dokumentów (ESOD) i systemy dziedzinowe do podatków i opłat (SD) dla potrzeb elektronizacji procesu obsługi podatkowej, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy (Zad.1)
4) 5 Jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania poprawiające dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje (Zad. 2)
5) 5 Jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania zarządcze poprawiające jakość obsługi przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta (Zad. 3)
6) 4 Jednostki samorządu terytorialnego, w których uruchomiono punkt potwierdzania profilu zaufanego (Zad.4)
7) 140 pracowników samorządowych, którzy podnieśli kompetencje w obszarach: obsługi podatkowej, zarządzania nieruchomościami i z zakresu niezbędnego dla efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi (Zad. 5,6,7)

Rekrutacja

19.04.2017r. Pracownicy zajmujący się obsługą podatków i opłat lokalnych

Uprzejmie Informujemy, iż kontynuujemy proces rekrutacji uczestników projektu dla potrzeb przeprowadzenia kompleksowych szkoleń pracowników samorządowych.
W okresie od 21 kwietnia 2017r do 28 kwietnia 2017r prowadzimy rekrutację uczestników na szkolenia rozpoczynające się w II kwartale 2017r:
Segment 1: Segment 1: Pracownicy zajmujący się obsługą podatków i opłat lokalnych (Moduł 1)

Prosimy o dostarczenie wypełnionej dokumentacji rekrutacyjnej:
Załącznik 1 dla pracodawcy
Załącznik 2 dla pracownika
do Biura Projektu: Partner JST: Urząd Miasta Marki Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki w nieprzekraczalnym terminie 28 kwietnia 2017r z dopiskiem „Rekrutacja do projektu 2.18.”

Wszelkich informacji o rekrutacji udziela Pan Tomasz Jakóbczak – Specjalista ds. współpracy z Partnerami, tel: +48 22 781 10 03 w.900, e-mail: tomasz.jakobczak@marki.pl

Do pobrania:
Załącznik nr 1 dla pracodawcy
Załącznik nr 2 dla pracownika
4_harmonogram_19_04_2017_marki

Harmonogram szkoleń

05.05.2017r.

harmonogram_23_05_2017_marki

14.03.2017r. Aktualizacja harmonogramu szkoleń

Zgodnie z decyzja Grupy Sterującej z dnia 14 marca 2017r. informujemy o zmianie Harmonogramu szkoleń.
UWAGA! Zmianie uległ wyłącznie harmonogram szkoleń dotyczący Grupy K – Kierownicy.

Harmonogram_marki_14_03_2017

01.03.2017r. Aktualizacja harmonogramu szkoleń

Harmonogram_marki_1_03_2017

Biuro projektu

Urząd Miasta Marki

Masz pytania? Jestesmy do Twojej dyspozycji

Podaj swój adres email, a my skontaktujemy sie z Toba.
Obiecujemy, że nie przekazemy go nigdzie dalej ani nie wyslemy Tobie spamu.

Zapraszamy Podejmijmy współpracę

Napisz lub zadzwoń - nawiążmy owocną współpracę.

Zaufali nam już m.in.: